Southeast Immigrant Rights Network

P.O. Box 87119
College Park, GA  30337
 
info@seirn.org
 

Mónica Hernández, Co-Directora
501-295-7955 • monica@seirn.org

Nayely Pérez-Huerta, Co-Directora
919-341-9796 • nayely@seirn.org

Evelyn Servin, Coordinadora de Membresía y Comunicaciones
256-333-2023 • evelyn@seirn.org

pónte en contacto